Zajęcia dodatkowe

 Nasze przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe, które pobudzają ich potencjalne zdolności i umiejętności. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, aktorów, tancerzy mających przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dzięki temu przedszkolaki z dużym zapałem uczestniczą w dodatkowych zajęciach, odkrywając tym samym swoje talenty i pasje.

Oferta zajęć dodatkowych uzależniona jest też od oczekiwań rodziców oraz zainteresowań i możliwości dzieci.

Język Angielski – naukę języka obcego dziecko powinno rozpocząć jak najwcześniej, bowiem dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy. Zajęcia z języka angielskiego w naszej placówce odbywają się dwa razy bądź cztery razy w tygodniu. W czasie ich trwania posługujemy się takimi środkami dydaktycznymi, jak: flashcards (karty z obrazkami), piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których w nauce języka wykorzystywana jest tzw. „mowa ciała”.

Rytmika – zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci  kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia z fun-judo – odbywają się raz w tygodniu w specjalnych strojach do tego przeznaczonych- judogach. Program tych zajęć opiera się na nauce podstawowych postaw (shizenhhontai, migi shizentai, hoidari shizentai) czy pozdrowień (ritsurei, zarei) po japońsku. Poprawieniu sprawności fizycznej dzieci i zapewnieniu ich prawidłowego rozwoju poprzez wprowadzanie wielu ćwiczeń ogólnosprawnościowych oraz wpajaniu zasad kultury judo (m.in. szacunek dla partnera, z którym ćwiczy czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą).

Taniec – zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia taneczne mają na celu nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych. Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów. Rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk.

 
Blog