Akcje charytatywne

W dzisiejszych czasach dzieci często spotykają się z krzywdą ludzką, niedostatkiem, chorobami czy kalectwem. Widzą wiele cierpienia wśród ludzi. Obserwują i gromadzą własne doświadczenia w trakcie kontaktów społecznych. Rodzice i nauczyciele starają się przekazać im informacje o tym co jest dobre, a co złe, uwrażliwiając na krzywdę drugiego człowieka i ucząc empatii.

Dzieci w wieku przedszkolnym instynktownie chcą działać, pomagać, być aktywne, zmieniać zły los tu i teraz.

Taka gotowość niesienia innym pomocy to bardzo cenna wartość człowieka. Pielęgnujemy to w naszych dzieciach. Doskonale wiedzą o tym wszyscy ci, którzy nie przechodzą obojętnie wobec różnych akcji charytatywnych organizowanych przez Przedszkole Bambino.

A są to m.in.: Świąteczne zbiórki książek i zabawek, które przekazywane są potrzebującym.

Zbiórka plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnych Dzieci.

 
Blog