Milena Podpora


Nauczyciel

Studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki specjalnej.
Blog
Facebook