Patrycja Pilewska


Nauczyciel

Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku Pedagogika Przedszkolna (studia licencjackie) oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Pedagogium w Warszawie, na kierunku Logopedia (studia magisterskie).
Blog
Facebook