Małgorzata Kustra


Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo i Administracja. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie.
Blog
Facebook