Eliza Janiak


Dyrektor Przedszkola i Nauczyciel

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany. 
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Pedagogika społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna w WSP ZNP w Warszawie.
Blog
Facebook