Anna Plewa

Nauczyciel w grupie Lamparty
 

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologia polska. Ukończyła również studia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z muzyką w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne (PWSZ w Płocku). W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wielu kursów, m. in. Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  
 
Blog
Facebook