Cennik: 

Opłata jednorazowa:
Bezzwrotna opłata wstępna (wpisowe): 500 PLN
Opłaty miesięczne (pobyt i nauka od 7:00 do 18:00):
Czesne dla starszaków (4, 5 i 6 - latki): 120 PLN
Czesne dla 3-latków:                              540 PLN
Dzienna stawka żywieniowa:                   12 PLN*

Zajęcia dodatkowe dla chętnych:

Piłka nożna                                               59 PLN
Język angielski:                                         58 PLN
Zajęcia teatralne „Drama”:                        40 PLN
Rytmika:                                                    29 PLN
Taniec:                                                       29 PLN
Fun-Judo:                                                  29 PLN
Gimnastyka ogólnorozwojowa:                 29 PLN
Gimnastyka korekcyjna:                            29 PLN
Gry zespołowe:                                         29 PLN


 
*stawka jest zwracana w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka
Proponujemy szereg dodtkowych zajęć  dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem.

tel. 22 662 61 29
Oferujemy stałe, codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze*. W ofercie posiadamy również zajęcia dodatkowe:
·       Język angielski
·       Gimnastyka korekcyjna
·       Gimnastyka ogólnorozwojowe
·       Rytmika
·       Fun- Judo
·       Zajęcia teatralne „DRAMA”
·       Piłka nożna
·       Gry zespołowe
 
Organizujemy także comiesięczne imprezy wewnętrzne, spotkania tematyczne i audycje muzyczne. Zapraszamy ciekawych gości i teatrzyki, by jeszcze bardziej urozmaicić pobyt dziecka w przedszkolu. W naszej ofercje znajdują się również 4 pełnowartościowe posiłki.

Cennik: 

Opłata jednorazowa:
Bezzwrotna opłata wstępna (wpisowe): 500 PLN
Opłaty miesięczne (pobyt i nauka od 7:00 do 18:00):
Czesne dla starszaków (4, 5 i 6 - latki): 120 PLN
Czesne dla 3-latków:                              540 PLN
Dzienna stawka żywieniowa:                   12 PLN*

Zajęcia dodatkowe dla chętnych:

Piłka nożna                                               59 PLN
Język angielski:                                         58 PLN
Zajęcia teatralne „Drama”:                        40 PLN
Rytmika:                                                    29 PLN
Taniec:                                                       29 PLN
Fun-Judo:                                                  29 PLN
Gimnastyka ogólnorozwojowa:                 29 PLN
Gimnastyka korekcyjna:                            29 PLN
Gry zespołowe:                                         29 PLN


 
*stawka jest zwracana w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka
Proponujemy szereg dodtkowych zajęć  dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem.

tel. 22 662 61 29
Oferujemy stałe, codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze*. W ofercie posiadamy również zajęcia dodatkowe:
·       Język angielski
·       Gimnastyka korekcyjna
·       Gimnastyka ogólnorozwojowe
·       Rytmika
·       Fun- Judo
·       Zajęcia teatralne „DRAMA”
·       Piłka nożna
·       Gry zespołowe
 
Organizujemy także comiesięczne imprezy wewnętrzne, spotkania tematyczne i audycje muzyczne. Zapraszamy ciekawych gości i teatrzyki, by jeszcze bardziej urozmaicić pobyt dziecka w przedszkolu. W naszej ofercje znajdują się również 4 pełnowartościowe posiłki.
Blog
Facebook